Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Thông quan

1. Thời gian làm việc của Hải quan Việt Nam:
8 giờ/ngày; 5 ngày/tuần
Thứ bảy và Chủ Nhật nghỉ.
2. Hàng giá trị cao:
Hàng có giá trị từ 100.00 USD trở lên là hàng giá trị cao.
Nếu lô hàng có giá trị hơn hơn 100.00, người nhận hàng phải tự thông quan, lấy hàng.
Đối với các lô hàng có giá trị dưới 100,00 USD người nhận hàng phải nộp thuế.
Người nhận hàng phải tự khai thác hàng nếu hàng thuộc công ty làm việc trong Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất.
3. Thông tin chung về Thuế / Thông tin về Thuế Hải quan địa phương:
Tất cả hàng hoá tính thuế nhập khẩu ở Việt Nam phải chịu thuế hải quan và / hoặc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Biểu thuế hải quan nhập khẩu.
Vào trang web (www.customs.gov.vn) và chọn phiên bản tiếng Việt
Các mặt hàng văn hoá đòi hỏi phải được kiểm tra bao gồm: sách, tài liệu (giảng dạy và hướng dẫn chuyên môn về vật liệu, kỹ thuật), Báo, Tạp chí, Catalogues, tranh vẽ, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, lịch, bản đồ, ghi âm thiết bị (máy tính, máy tính xách tay, ổ đĩa cứng, đĩa mềm, Thumb Drives, và Taps) và các hàng hóa có chức năng âm thanh hoặc video.
4. Xử lý:
Đối với các mặt hàng văn hóa có trọng lượng dưới 10kg (bất kể số lượng) đều có thể được gửi cùng chung một MAWB với các lô hàng khác.
Đối với các mặt hàng văn hóa trên 10kg thì phải tách riêng một MAWB và gửi trực tiếp về trụ sở ở Hồ Chí Minh.
Trụ sở sẽ liên lạc với người nhận hàng có liên quan đến đóng phí hải quan để khai thác hàng.
Nếu người nhận hàng đã đóng phí hải quan, hàng sẽ được xử lý và thông quan trong vòng 1 ngày làm việc.
Nếu người nhận hàng từ chối nộp phí hải quan, trụ sở ở Hồ Chí Minh sẽ thông báo cho trụ sở ở nước đã gửi hàng đến liên hệ với người gửi hàng. Sau đó lô hàng sẽ được thông quan trong vòng 4-5 ngày làm việc.