Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Cách tính phí


1.Phí thể tích: Khi gửi một mặt hàng cồng kềnh, nhưng trọng lượng nhẹ thì phí sẽ tính theo thể tích của hàng.

Phí này phát sinh là do hàng cồng kềnh sẽ chiếm một không gian lớn trên máy bay. Công thức tính trọng lượng

theo thể tích:


      Trọng lượng = Chiều Dài (CM) X Chiều rộng (CM) X Chiều cao (CM) / 5000


2.Công thức tính lệ phí:


       Lệ phí = Thuế suất x Nhiên liệu phụ phí x 10% thuế VAT

 

* Các mức thuế suất sẽ do Phòng Kinh doanh Công ty chúng tôi cung cấp. The rate is subject to change in

timely manner. Biểu phí này sẽ thay đổi theo từng thời điểm trong năm.


* Phụ phí nhiên liệu sẽ được áp dụng theo mức phí hiện tại đến khi chúng tôi có thông báo thay đổi mới. Mức

thay đổi được áp dụng theo thị trường nhiên liệu hiện hành.


* Thuế GTGT là đối tượng không thay đổi vì đó là chính sách thuế.