Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Thông tin hoạt động


1. MAWB ký gửi đến (dành cho Chuyển phát nhanh).


Alpha Express Co., Ltd


Số 06 Sông Đáy, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Tel: (84-8) 3 848-9394 - 3 949-9395


Fax: (84-8) 3 848-9396


2. Quy trình đóng gói - lô hàng nhập về Việt Nam:


   ♦ Túi hàng cần phải được gắn nhãn cả hai bên của túi với nơi đến là TP. Hồ Chí Minh, số awb, và tổng số túi

      hàng trên nhãn.

   ♦ Túi cần phải được niêm phong và đóng gói cho phù hợp với các tiêu chuẩn về xuất hàng để không bị mất

      hàng bên trong và dễ dàng hơn cho chúng tôi khi xử lý.


3. Thời gian làm thủ tục xuất hàng:


   ♦ Hàng đi bình thường: 24 giờ trước khi đến chuyến bay.


   ♦ Hàng chuyển phát nhanh: 04 giờ trước khi đến chuyến bay.


4. Thông báo trước khi hàng đến:


   ♦ E-mail được gửi kèm theo bản photo MAWB, bản kê hàng gửi đến, HAWB và Hoá đơn.


   ♦  E-mail thông báo trước khi hàng đến được gửi đến: ops.hcm@alpha-exp.com


5. Thời điểm ngưng nhận hàng xuất:


   ♦ Thứ 2 - Thứ 4 : 15H00.


   ♦ Thứ 5 : 13H30.


   ♦ Thứ Sáu - Thứ Bảy : 15H00.


CHÚ Ý: Tất cả các lô hàng nhập về Hà Nội phải được gửi đến trụ sở chính ở Hồ Chí Minh trước. Sau đó hàng

mới được chuyển cho Hà Nội bằng các chuyến bay trong nước.