Hot line: 0916 824 982

Alpha Express Co.,Ltd - Công ty Chuyển Phát Nhanh

Giới thiệu

Với ý tưởng tuyệt vời của một nhóm các thành viên Vận Tải và Chuyển Phát Nhanh nhằm tạo ra một Dịch vụ trọn gói tốt

nhất, ngày 10 tháng 04 năm 2003, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Alpha Express đã được ra đời. Từ đó đến nay, công ty

đã phát triển nhanh, mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Hơn nữa, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Alpha

Express tự hào về uy tín và tính chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp Chuyển Phát Nhanh Việt Nam. Chúng tôi thiết

lập các xu hướng thị trường hơn là đi theo bước chân những người khác và hiện nay chúng tôi là một trong mười doanh

nghiệp Chuyển Phát Nhanh hàng đầu ở Việt Nam.


 Điều mà Tổng giám đốc luôn chú trọng với đội ngũ nhân viên chúng tôi là:     

     

      ♦ Minh bạch và đáng tin cậy.          

      ♦ Đạo đức và trung thực.          

      ♦ Hợp tác.          

      ♦ Chuyên nghiệp          

      ♦ Làm nhiều hơn những gì được yêu cầu.

 

 Qua nhiều năm phấn đấu không ngừng, chúng tôi đã đạt được: 

 

      ♦ Có được Giấy phép trong ngành Chuyển Phát Nhanh.

      ♦ Thành viên của hai Tập đòan Chuyển Phát Nhanh lớn là DPEX và GDA.                   

      ♦ Đại lý của EMS, dịch vụ bưu chính VN.            

      ♦ Đại lý của nhiều hãng hàng không.

 

 Thành tích hiện nay chúng tôi đạt được: 

         

     ♦ DPEX Outstanding Performance in Tracking Compliance in 2009 Award.            

     ♦ DPEX Outstanding Performance in Tracking Compliance in 2010 Award.